वास्तव्य जेष्ठता यादी

अंतिम स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21-07-2020

दि. 21-07-2020 तारखेला प्रकाशित

बदली पात्र यादी सुपरवाइजर, डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

पर्यवेक्षिका संवर्गाची वास्तव्य जेष्ठता सूची 2014.

सूची करीता येथे क्लीक करावे…