प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गाची सण 2020 ची प्राथमिक बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित