ऑनलाईन बदली 2019

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. महिला शिक्षिकांना प्रतिकूल क्षेत्र शाळांची गावांची यादी डाउनलोड दि. 14.05.2019
2. अवघड क्षेत्र यादी नांदेड डाउनलोड दि. 14.05.2019

दि. 14.05.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
3. शिक्षक बदली पात्र सर्वसाधारण क्षेत्र अवघड क्षेत्र यादी डाउनलोड दि. 17.05.2019

दि. 20.05.2019 तारखेला प्रकाशित