वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्रवर्ग :- जिल्हा परिषद यांत्रिकी सेवा (यांत्रिाकी )वर्ग-3 जॅक हॅमर ड्रिलर (वायु संपिडक आवेदक), वायु संपिडक चालक व सहाय्यक आवेदक यांची दि. 01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्टता यादी. डाउनलोड दि. 04.12.2020

दि. 04.12.2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Category :- Class-3 Junior / Section Engineer वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 22.07.2020

दि. 22.07.2020 तारखेला प्रकाशित

1. प्राथमिक जे्ष्‍ठता यादी शाखा / कनिष्‍ठ अभियंता (सीव्‍हील) दिनांक 31.05.2019 अखेर

Download list here

टिप- सदर ज्‍येष्‍ठता यादी मध्‍ये काही आक्षेप असल्‍यास दिनांक 29.04.2019 पर्यंत लेखी स्‍वरुपात पुराव्‍यासह सामान्‍य प्रशासन विभागामध्‍ये सादर करण्‍यात यावे.