कर्मचारी

मा. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड यांच्‍या स्‍वीय शाखेतील कर्मचारी

(मु.का.अ.कार्यालय, दूरध्‍वनी क्र. 02462-234207)

 

1. श्री सुनील सावळे स्‍वीय सहायक 9923125577