NRHM

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद नांदेड संवर्ग फार्मसी अधिकारी, लॅब स्याननिस्ट अधिकारी, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ आणि आरोग्य पर्यवेक्षक विस्तार यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. फार्मसी अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. लॅब तंत्रज्ञ सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. प्रयोगशाळा विज्ञान अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एचएस (ई) सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड संवर्ग आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाय्यिका यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ए एन एम सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. एच ए सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. एल एच व्ही सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एम पी डब्ल्यू सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. otice about CHO Second Round at Aurangabad Dt.26.02.2021 सूचना डाउनलोड दि. 22.02.2021

दि. 22.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सीएचओ यांचे समुपदेशनाबद्दल सूचना सूचना डाउनलोड दि. 12.02.2021

दि. 12.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन करिता आक्षेप बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 02.01.2021

दि. 02.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.०४-०१-२०२१ रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 01.01.2021

दि. 01.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन प्रक्रिया बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 14.12.2020

दि. 14.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.१५/१२/२०२० रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.12.2020

दि. 09.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

आक्षेपा नंतरची एएनएम, स्टाफ नर्स, लेखापाल व तांत्रिक समन्वयक यांची अंतिम यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
2. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
3. अकाउंटंट यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
4. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
5. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020

दि. दि. 01.10.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरतीबाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
2. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
3. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
4. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
5. अकाउंटंट सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
6. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020

दि. दि. 09.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना डाउनलोड दि. 21.08.2020

दि. 21.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. शैक्षणिक मूळ कागपत्रांची तपासणी करिता सूचना सूचना डाउनलोड दि. 20.08.2020

दि. 20.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एनएचएम पदभरती जाहिरात जाहिरात डाउनलोड दि. 14.07.2020

दि. 14.07.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना – पदस्थापनेकरिता समुपदेशन दि.२४.०२.२०२० सूचना डाउनलोड यादी दि. २०.०२.२०२०

दि. २०.०२.२०२० तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Selection & Waiting List डाउनलोड यादी दि. 15.02.2020

दि. 15.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Notice about Skill Base Assessment & Interview Date डाउनलोड यादी दि. 04.02.2020

दि. 04.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. MBBS MO एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 15.01.2020

दि. 15.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 14.01.2020

दि. 14.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अद्यावत अंतिम आरबिएसके वैद्यकीय अधिकारी (महिला) पात्र_अपात्र यादी डाउनलोड दि. 04.01.2020

दि. 04.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. दि. १.१.२०२० रोजीच्या आक्षेपा नंतरची अंतिम पात्र अपात्र यादी डाउनलोड दि. 03.01.2020

दि. 03.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

संग्रहित-पृष्ठे (Archived pages)